//

Ληστές: Σύγκρουση δυο κόσμων

Τα ιστορικά κόμικ φαίνεται πως ελκύουν ιδιαίτερα τους εγχώριους δημιουργούς, αφού εδώ και μια πενταετία περίπου παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο “είδος” ιστοριών. Η Δημοκρατία των Αβράαμ Κάουα και Αλέκου Παπαδάτου ήταν μονάχα η αρχή, αφού έκτοτε ακολούθησε το 1800, η

//

Το “Γρα-Γρου” είναι ένα graphic novel για τις μεγάλες αποφάσεις!

Κάποια στιγμή όλοι μας θα χρειαστεί να πάρουμε αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον μας. Αποφάσεις που είναι δύσκολες να ληφθούν, ειδικά αν οι επιπτώσεις τους είναι άγνωστες ή  επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. Για αυτή τη μεταβατική περίοδο, λίγο