//

Το “Γρα-Γρου” είναι ένα graphic novel για τις μεγάλες αποφάσεις!

Κάποια στιγμή όλοι μας θα χρειαστεί να πάρουμε αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον μας. Αποφάσεις που είναι δύσκολες να ληφθούν, ειδικά αν οι επιπτώσεις τους είναι άγνωστες ή  επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. Για αυτή τη μεταβατική περίοδο, λίγο

Περισσότερα